Wipo tarptautinė prekių ženklų sistema. Prekių ženklų paieška | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras


Kur registruoti prekių ženklus?

Spausdinti Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Prekių ženklų įstatyme numatytiems reikalavimams ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus ir ar tinkamai sudarytas prekių ir paslaugų sąrašas ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis. Čia galite rasti išsamų sąrašą veiksmų, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant prekių ženklo paraišką. Lietuvoje galioja nacionaliniai prekių ženklai, tarptautiniai prekių ženklai tarptautinių ženklų registracijos, išplėstos į Lietuvą bei Europos Sąjungos prekių ženklai, todėl paiešką rekomenduojama atlikti šiuos ženklus registruojančių tarnybų duomenų bazėse arba TMview duomenų bazėje.

ES veikia keturių lygių prekių ženklų registracijos sistema. Kurią pasirinksite, priklausys nuo jūsų verslo poreikių. Tarkime, kad prekių ženklą norite apsaugoti tik vienoje ES valstybėje narėje, kurioje šiuo metu galbūt turite verslą ar norite vykdyti komercinę veiklą.

Pagrindinis straipsnis — Praktinė patirtis.

Paraišką užregistruoti prekių ženklą galite pateikti tiesiai atitinkamai nacionalinei IN tarnybai. Tai nacionalinė registracijos sistema.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema prekybos ataskaitų sistema

Visas nacionalinių tarnybų sąrašas. Jei prekių ženklą norite apsaugoti Belgijoje, Nyderlanduose ir arba Liuksemburge, registracijos paraišką galite pateikti Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybai BOIP.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema binarinių opcionų kūrėjai

Tai — vienintelė regioninio lygio IN tarnyba Europos Sąjungoje, užtikrinanti prekių ženklų apsaugą šiose trijose valstybėse narėse. Tai regioninė registracijos sistema.

Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai Dėl tarptautinės prekių ženklo registracijos išplėtimo Lietuvos Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo toliau — ir Madrido protokolas 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu paraiška ženklui registruoti yra paduota susitariančiosios šalies tarnybai arba jeigu ženklas yra registruotas susitariančiosios šalies tarnybos registre, tai asmuo, kurio vardu ta paraiška yra paduota arba ta registracija yra atlikta, jeigu jis atitinka šios dalies i arba ii punktuose nustatytas sąlygas, pagal šio protokolo nuostatas įgyja savo ženklo apsaugą susitariančiųjų šalių teritorijoje, užregistravęs tą ženklą Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos PINO Tarptautinio biuro registre. Nuo Madrido protokolo 3 ir 3ter straipsniuose nurodytomis sąlygomis atliktos registracijos ar įrašo datos kiekvienoje atitinkamoje susitariančiojoje šalyje ženklui suteikiama tokia pat apsauga kaip ir tuo atveju, jeigu ženklas būtų tiesiogiai pareikštas tos susitariančiosios šalies tarnyboje; jeigu Tarptautiniam biurui 5 1 ir 2 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nepranešama apie atsisakymą suteikti apsaugą arba jeigu atsisakymas, apie kurį buvo wipo tarptautinė prekių ženklų sistema vadovaujantis šiuo straipsniu, vėliau atšaukiamas, ženklo apsauga atitinkamoje susitariančiojoje šalyje nuo tos datos yra tokia pati kaip ir tuo atveju, jeigu ženklą būtų įregistravusi tos susitariančiosios šalies tarnyba Madrido protokolo 4 1 straipsnis. Pagal Madrido protokolo 5 1 straipsnį atsisakymas suteikti apsaugą susitariančiojoje valstybėje gali būti pagrįstas tik tokiais motyvais, kurie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos numatytomis sąlygomis galėtų būti taikomi apie atsisakymą suteikti apsaugą pranešančioje tarnyboje tiesiogiai pareiškiamam ženklui. Pagal Paryžiaus konvenciją vienas iš atsisakymo įregistruoti prekių ženklą pagrindų yra aplinkybė, kad ženklas neturi kokių nors skiriamųjų požymių arba sudarytas išimtinai iš ženklų ar žymenų, kurie prekybos apyvartoje gali būti naudojami gaminių rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, kainai, kilmės vietai arba pagaminimo laikui žymėti Paryžiaus konvencijos 6quinquies straipsnio B 2 dalis. Taigi pagal pirmiau nurodytas Madrido sutarties protokolo nuostatas nacionalinės paraiškos arba nacionalinės registracijos pagrindu atlikta prekių ženklo tarptautinė registracija, t.

Gavę jūsų paraišką, ją tikriname ir nagrinėjame. Užregistravę prekių ženklą, jo galiojimą galite atnaujinti neribotam laikui kas dešimt metų. Nacionalinė, regioninė ir ES registracijos sistemos viena kitą papildo ir veikia lygiagrečiai.

BrandLab I-asis etapas. Bendrosios konsultacijos. Pirmoji diena. 1/3

Nacionalinio ir regioninio lygmens prekių ženklų apsauga reikalinga tiems naudotojams, kurie nenori ar kuriems nereikia prekių ženklo apsaugos visoje ES. Nusprendusieji užregistruoti ES prekių ženklą, ženklo apsaugą užsitikrina visose ES valstybėse narėse. Ketvirtas prekių ženklų apsaugos ES būdas — tarptautinė registracija.

Apsaugoti savo eksportuojamus produktus JAV ir Japonijoje lietuvių verslininkams bus dar paprasčiau

Nacionalinės, regioninės ar ES prekių ženklo registracijos pagrindu apsaugą galima išplėsti tarptautiniu lygiu, kad prekių ženklas būtų apsaugotas visose Madrido protokolą pasirašiusiose šalyse. Išsamesnė informacija apie tarptautinę registraciją.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema coinomi coin

Nacionalinio lygmens registracija — per nacionalines ES IN tarnybas. Tarptautinė registracija per PINO.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema darbas iš namų rimini