Edinburgo universiteto tyrimų strategija


Projekto koordinatorius — Borås universitetas Švedija. Jame dalyvauja: Vilniaus dailės akademija, Berlyno meno universitetas, Londono karališkasis menų koledžas, Eindhoveno technologijų universitetas OlandijaHeriot-Watt universitetas Jungtinė Karalystė.

Projekte dirba 15 doktorantų. Projekto tikslas — susieti tekstilės, architektūros ir interaktyvaus dizaino tyrimus, ką reiškia skambutis opcionų prekyboje ištirti naujas tvaresnių gyvenimo būdų formas. Doktorantai suskirstyti į tris grupes, vykdančias tyrimus trijuose lygmenyse: kūno, interjero ir architektūros.

Parodoje pristatoma architektūros tyrėjų grupės veikla. Susitikime apibendrinta tarptautinės doktorantūros patirtis, aptarta darbo grupėse specifika, individualių tyrimų eiga, diskutuota, ką doktorantai ketina daryti baigę studijas. Dalis doktorantų norėtų tęsti tyrimus podoktorantūros studijose.

Bauro nuotr. Skaraičio nuotr. Daugiau nuotraukų 5 Lrytas. Ekspertai teigia, kad vakcinos veiksmingumas pradeda mažėti praėjus maždaug trims mėnesiams, ir hospitalizacijos bei mirties rizika išauga daugiau nei dvigubai, jei lyginama su dviem savaitėmis po antrosios dozės. Praėjus keturiems mėnesiams po antrosios vakcinos dozės, rizika padidėja tris kartus.

Jie tikisi gauti finansavimą iš lokalių mokslo tyrimų fondų arba iš Europos komisijos. Kiti ketina sieti savo karjerą su edukacija, treti - dirbti dizaino industrijoje.

Mokslo veiklos palyginamojo tyrimo antrosios dalies savianalizės klausimyno pildymas

Thomas Heriot Watt universitetas pristatė pranešimą apie Akademinių tyrimų etiką. Jo manymu tyrimas turėtų labiausiai rūpėti patiems doktorantams, o akademinė aplinka, vadovai, doktorantūros konsultantai ir komitetas gali jam padėti susikurti tyrimui palankią aplinką. Kita vertus, tyrimas negali būti aktualus tik doktorantui, jis turėtų tarnauti pozityviems žmonijos pokyčiams. Pranešėjas supažindino su tyrimo ir etikos ryšio klausimais Heriot Watt universitete.

Taip pat skaitykite:

Čia pradžioje doktorantas turi susipažinti su nacionaliniais ir tarptautiniais tyrimų etikos reikalavimais. Vėliau jis renkasi vadovą, su juo aptaria temos vystymą ir metodus. Svarbu atrasti temą, kuri būtų reikalinga darniam visuomenės vystymui.

edinburgo universiteto tyrimų strategija

Rekomenduojama atliekant kiekybinius ir kokybinius tyrimus nustatyti, kiek pasirinkta tema aktuali visuomenei. Juos apibendrinęs doktorantas gali įrodyti temos aktualumą. Po prof. Thomas pristatymo vyko diskudija kiek doktorantas yra laisvas rinkdamasis temą, kaip doktorantai gali būti įtraukiami į universitetuose vykdomus tyrimus, kiek universitetas ir vadovas gali įtakoti doktoranto tyrimų temos pasirinkimą.

Doktorantų tyrimuose negali būti išnaudojami pažeidžiami žmonės — jų teises saugo Žmogaus teisių deklaracija. Atliekant tyrimus su gyvūnais, būtina laikytis Gyvūnų teisių gynimo įstatymų. HWU kiekvienas doktorantas prieš pradėdamas studijas turi pasirašyti etikos sutartį.

Sutarties turinys aptariamas su doktorantūros vadovu, doktorantūros taryba ir edinburgo universiteto tyrimų strategija komitetu. Tyrimas pradedamas visoms šalims sutarus dėl ketinamo vykdyti tyrimo etiškumo. Tyrimų etikos klausimas įtraukiamas į doktoranto tezes. HWU Etikos komitetas veikia sistemingai visus metus. Jo iniciatyva organizuojamos paskaitos, diskusijos kiek svarbu tyrime siekti ne vien savo interesų, bet galvoti apie kitus žmones. Pranešėjas akcentavo apklausos ir lyginamosios analizės reikšmingumą ieškant atsakymo, ar pasirinkta tyrimo tema tinkama.

Apklausos klausimai gali būti siunčiami elektroniškai, atliekami telefonu, organizuojami asmeniniai arba grupiniai susitikimai. Jei apklausa konfidenciali, jos respondentai negali būti viešinami.

Humanitariniai mokslai

Kai kuriais atvejais, siekiant gauti tikslius ir nuoseklius duomenis, apklausiamiesiems už dalyvavimą tyrime yra mokama. Siekiant, kad apklausiamieji būtų suinteresuoti dalyvauti apklausoje, būtina rasti formą, kaip jiems pristatyti tyrimų rezultatus. Tai gali būti vieša diskusija įmonėje, straipsnis žurnale, asmeninis pokalbis, ect. Būtina, kad apklausiamieji jaustų, kad jų dalyvavimas apklausoje yra reikšminga tyrimo dalis, suvoktų kokią naudą iš apklausos gavo tyrėjas.

Jei apklausose dalyvauja vaikai iki 7 metų, būtina gauti tėvų, globėjų, mokytojų leidimus.

BP atnaujinimas. Lietuvių kalbos ir literatūros Bendrosios Programos projekto pristatymas.

Apklausoje gali dalyvauti vaikų psichologas. Specifinių grupių tyrimuose būtina laikytis toms grupėms taikomų specifinių reikalavimų pvz. Visi tyrimai turėtų būti vykdomi prieš tai informavus apie tyrimo tikslus ir gavus tyrime dalyvaujančių asmenų arba įgaliotų asmenų sutikimą.

Dažnai tyrimuose naudojamas interviu metodas, kuomet apklausiamųjų tekstas yra įrašomas diktofonais.

edinburgo universiteto tyrimų strategija

Tuomet interviu turėtų prasidėti nuo datos, vietos ir tyrime dalyvaujančio asmens įvardijimo. Scenografuotas tekstas turėtų būti aptartas ir suderintas su tyrime dalyvaujančiu asmeniu. Ypač tai aktualu jei tekstas verčiamas dvejetainiai variantai 1 minutė kitą kalbą.

edinburgo universiteto tyrimų strategija

Dažnai atliekant tyrimus, pasirašoma sutartis tarp tyrėjo ir tyrime dalyvaujančio asmens. Tokiu atveju abu turi turėti pasirašytą sutartį. Kartais doktorantūros tezėse būna detaliai pristatoma apklausų eiga — organizavimas, dalyviai, rezultatai, grįžtamasis ryšys. Toks aprašas gali suteikti darbui papildomą vertę.

edinburgo universiteto tyrimų strategija

Pristatyme buvo atkreiptas dėmesys, kokie reikalavimai taikomi dirbant su neįgaliaisiais. Šiuo atveju būtina apklausą derinti su tėvais, globėjais, mokytojais arba socialiniais darbuotojais. Apklausa turėtų vykti malonioje, saugioje aplinkoje, jei neįgalusis nesupranta užduodamų klausimų, galima jam pademonstruoti videomedžiagą, kur klausimų turinys yra suvaidintas aktorių.

Hull York medicinos mokyklos tarptautinės stipendijos Jungtinėje Karalystėje, 2018

Neįgalusis turėtų jausti norą dalyvauti tyrime. Paskaitoje pristatyti atvejai, kai tyrimai buvo vykdomi su Australijos aborigenais, ir kaip tyrimų rezultatai buvo pristatyti kaimo bendruomenei jiems suprantama kalba. Heriot Watt universitete yra Etikos komitetas, kuris vykdo etikos stebėseną ir svarsto etikos klausimus. Komitetas stebi, kad universiteto tyrimai neprieštarautų universiteto, nacionalinei ir tarptautinei etikos edinburgo universiteto tyrimų strategija moralės politikai.

Dalį etikos pareiškimų patvirtina Doktorantūros komitetas, edinburgo universiteto tyrimų strategija svarsto Etikos komitetas. Heriot Watt Universitetas turi protokolą ir standartus, kaip pateikti ir gauti etikos patvirtinimą, kuris yra privaloma tyrimų dalis.

SWUFE Prezidento stipendija ne Kinijos studentams Kinijoje, 2018

Paskaitoje pabrėžta tyrimuose vykdomų apklausų svarba, pristatomi bendrieji apklausų etikos principai: I. Būtina apsaugoti tyrimo dalyvius.

Dalyviai turi būti savanoriai ir kaip galima nuosekliau informuoti apie tyrimo tikslus. Dalyviai turi teisę bet kada pasitraukti iš tyrimo. Ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamoms grupėms — vaikams, neįgaliesiems. Interviu, focus grupėse dalyviai prieš tyrimą turi buti informuoti apie tyrimo tikslus. Dalyviai turi buti supažindinti su tyrimu jiems suprantama kalba. Interviu negali buti įrašomi į diktofoną be dalyvių sutikimo. Jei apklausiamasis yra iki 18 metų amžiaus, jo apklausoje turi dalyvauti tėvai arba globėjai.

edinburgo universiteto tyrimų strategija

Apklausos klausimai turi būti pateikti iš anksto apklausiamiesiems suprantama kalba. Apklausos stebėsena gali būti vykdoma tik įspėjus apklausiamąjį.

edinburgo universiteto tyrimų strategija

Fotografavimas yra tyrimo įrankis, tačiau tiriamieji turi būti apie tai informuoti. Kita paskaita vyko HWU bibliotekoje. Ją skaitė prof. Macintyre Heriot Watt universitetas.

  • Kriptovaliut investavimo rinkinys
  • pralo.lt - "Forbes": TOP 10 Europos universitetų
  • Kento universitetas Mozambikas išsaugojimo tyrimų stipendijos Jungtinėje Karalystėje,
  • University of Edinburgh Business School in Jungtinė Karalystė - Magistro laipsniai

Paskaitos tema — tyrimų rezultatų viešinimas ir skaida. Šiuo metu didžioji dalis tyrimų yra spausdinami knygose arba specializuotose žurnaluose.

Kažkas papuvo universitetų karalystėj? | VU naujienos

Tačiau spauda yra brangi, be to dažnai už straipsnių spausdinimą prestižiniame žurnale reikia sumokėti gan didelę sumą. Tai dar labiau padidina tyrimų rezultatų sklaidos kaštus.

Komentarai Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas. Ta proga verta prisiminti paprastus vertybinius dalykus, kurie šimtmečius formavosi Europoje — šiuolaikinės civilizacijos lopšyje. Mąstymas ar specialybė? Atsakymas yra juokingai paprastas: universitetai yra skirti tam, kad talentingi jaunuoliai gautų ir tą, ir tą.

Todėl aktyvėja iniciatyvos skaitmeninti tyrimų medžiagą ir ją skleisti virtualiose platformose. Suprantama, kad doktorantūros studijose iškyla klausimai, kaip atrasti tyrimams reikalingus šaltinius, o ieškant medžiagos iš santraukos ne visada įmanoma nuspręsti apie straipsnio turinį. Turėtų būti balansas tarp nemokamų ir mokamų informacijos šaltinių.

Post Doc AL - Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Šiuo metu atsiranda vis daugiau atvirų prieigų, kur galima nemokamai gauti tyrimui reikalingą informaciją. Šioje situacijoje kyla klausimas dėl vizualios medžiagos: kaip apsaugoti autorystę, kaip patento įsigijimas padeda išlaikyti autorinę nuosavybę, kokia autorinių teisių gynimo asociacijų vieta šiuolaikiame virtualiame pasaulyje? Stylios, S. Keith Heriot Watt universitetas.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas buvo problemų sprendimo simuliaciniuose projektuose panaudoti tarpdisciplinio, interaktyvaus darbo grupėse metodus. Sausio 23 d.