Edinburgo universiteto bendruomenės įtraukimo strategija


Projekto koordinatorius — Borås universitetas Švedija. Jame dalyvauja: Vilniaus dailės akademija, Berlyno meno universitetas, Londono karališkasis menų koledžas, Eindhoveno edinburgo universiteto bendruomenės įtraukimo strategija universitetas OlandijaHeriot-Watt universitetas Jungtinė Karalystė.

Projekte dirba 15 doktorantų. Projekto tikslas — susieti tekstilės, architektūros ir interaktyvaus dizaino tyrimus, siekiant ištirti naujas tvaresnių gyvenimo būdų formas.

  1. Finis Anni Academici ceremonijoje pagerbti Fakulteto bendruomenės nariai m.
  2. Стратмор шагнул вперед, нащупывая ногой место, где начинались ступеньки узенькой лестницы.
  3. VU Filologijos fakultetas - Naujienos
  4. Akcijų gumshoe galimybės gauti pajamas

Doktorantai suskirstyti į tris grupes, vykdančias tyrimus trijuose lygmenyse: kūno, interjero ir architektūros. Parodoje pristatoma architektūros tyrėjų grupės veikla. Susitikime apibendrinta tarptautinės doktorantūros patirtis, aptarta darbo grupėse specifika, individualių tyrimų eiga, diskutuota, ką doktorantai ketina daryti baigę studijas.

akcijų pasirinkimo sandorių istorinės kainos

Dalis doktorantų norėtų tęsti tyrimus podoktorantūros studijose. Jie tikisi gauti finansavimą iš lokalių mokslo tyrimų fondų arba iš Europos komisijos.

Spausdinti Architektūrologė: viešoji erdvė — išskirtinis miesto veidas su visuomenės balsais Akvilės Snarskienės nuotr.

Kiti ketina sieti savo karjerą su edukacija, treti - dirbti dizaino industrijoje. Thomas Heriot Watt universitetas pristatė pranešimą apie Akademinių tyrimų etiką. Jo manymu tyrimas turėtų labiausiai rūpėti patiems doktorantams, o akademinė aplinka, vadovai, doktorantūros konsultantai ir komitetas gali jam padėti susikurti tyrimui palankią aplinką.

Kita vertus, tyrimas negali būti aktualus tik doktorantui, jis turėtų tarnauti pozityviems žmonijos pokyčiams.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Pranešėjas supažindino su tyrimo ir etikos ryšio klausimais Heriot Watt universitete. Čia pradžioje doktorantas turi susipažinti su nacionaliniais ir tarptautiniais tyrimų etikos reikalavimais. Vėliau jis renkasi vadovą, su juo aptaria temos vystymą ir metodus. Svarbu atrasti temą, kuri būtų reikalinga darniam visuomenės vystymui.

Rekomenduojama atliekant kiekybinius ir kokybinius tyrimus nustatyti, kiek pasirinkta tema aktuali visuomenei. Juos apibendrinęs doktorantas gali įrodyti temos aktualumą. Po prof. Thomas pristatymo vyko diskudija kiek doktorantas yra laisvas rinkdamasis temą, kaip doktorantai gali būti įtraukiami į universitetuose vykdomus tyrimus, kiek universitetas ir vadovas gali įtakoti doktoranto tyrimų temos pasirinkimą.

Doktorantų tyrimuose negali būti išnaudojami pažeidžiami žmonės — jų teises saugo Žmogaus teisių deklaracija. Atliekant tyrimus su gyvūnais, būtina laikytis Gyvūnų teisių gynimo įstatymų. HWU kiekvienas doktorantas prieš pradėdamas studijas turi pasirašyti etikos sutartį. Sutarties turinys aptariamas su doktorantūros vadovu, doktorantūros taryba ir etikos komitetu. Tyrimas pradedamas visoms šalims sutarus dėl ketinamo vykdyti tyrimo etiškumo.

prekybos sistemos testavimas

Tyrimų etikos klausimas įtraukiamas į doktoranto tezes. HWU Etikos komitetas veikia sistemingai visus metus. Jo iniciatyva organizuojamos paskaitos, diskusijos kiek svarbu tyrime siekti ne vien savo interesų, bet galvoti apie kitus žmones. Pranešėjas akcentavo apklausos ir lyginamosios analizės reikšmingumą ieškant atsakymo, ar pasirinkta tyrimo tema tinkama.

Apklausos klausimai gali būti siunčiami elektroniškai, atliekami telefonu, organizuojami asmeniniai arba grupiniai susitikimai.

Doktorantūra

Jei apklausa konfidenciali, jos respondentai negali būti viešinami. Kai kuriais atvejais, siekiant gauti tikslius ir nuoseklius duomenis, apklausiamiesiems už dalyvavimą tyrime yra mokama.

dvejetainių opcionų prekybos platformos teikėjas

Siekiant, kad apklausiamieji būtų suinteresuoti dalyvauti apklausoje, būtina rasti formą, kaip jiems pristatyti tyrimų rezultatus. Tai gali būti vieša diskusija įmonėje, straipsnis žurnale, asmeninis pokalbis, ect.

Būtina, kad apklausiamieji jaustų, kad jų dalyvavimas apklausoje yra reikšminga tyrimo dalis, suvoktų kokią naudą iš apklausos gavo tyrėjas. Jei apklausose dalyvauja vaikai iki 7 metų, būtina gauti tėvų, globėjų, mokytojų leidimus.

Apklausoje gali dalyvauti vaikų psichologas.

dviguba dvejetain parinktis

Specifinių grupių tyrimuose būtina laikytis toms grupėms taikomų specifinių reikalavimų pvz. Visi tyrimai turėtų būti vykdomi prieš tai informavus apie tyrimo tikslus ir gavus tyrime dalyvaujančių asmenų arba įgaliotų asmenų sutikimą.

Dažnai tyrimuose naudojamas interviu metodas, kuomet apklausiamųjų tekstas yra įrašomas diktofonais. Tuomet interviu turėtų prasidėti nuo datos, vietos ir tyrime dalyvaujančio asmens įvardijimo. Scenografuotas tekstas turėtų būti aptartas ir suderintas su tyrime dalyvaujančiu asmeniu.

Ypač tai aktualu jei tekstas verčiamas į kitą kalbą. Dažnai atliekant tyrimus, pasirašoma sutartis tarp tyrėjo ir tyrime dalyvaujančio asmens. Tokiu atveju abu turi turėti pasirašytą sutartį. Kartais doktorantūros tezėse būna detaliai pristatoma apklausų eiga — organizavimas, dalyviai, rezultatai, grįžtamasis ryšys.

Toks aprašas gali suteikti darbui papildomą vertę. Pristatyme buvo atkreiptas dėmesys, kokie reikalavimai taikomi edinburgo universiteto bendruomenės įtraukimo strategija su neįgaliaisiais. Šiuo atveju būtina apklausą derinti su tėvais, globėjais, mokytojais arba socialiniais darbuotojais.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Apklausa turėtų vykti malonioje, saugioje aplinkoje, jei neįgalusis nesupranta užduodamų klausimų, galima jam pademonstruoti videomedžiagą, kur klausimų turinys yra suvaidintas aktorių.

Neįgalusis turėtų jausti norą dalyvauti tyrime. Paskaitoje pristatyti atvejai, kai tyrimai buvo vykdomi su Australijos aborigenais, ir kaip tyrimų rezultatai buvo pristatyti kaimo bendruomenei jiems suprantama kalba. Heriot Watt universitete yra Etikos komitetas, kuris vykdo etikos stebėseną ir svarsto etikos klausimus. Komitetas stebi, kad universiteto tyrimai neprieštarautų universiteto, nacionalinei ir tarptautinei etikos ir moralės politikai.

dvejetainiai variantai angliškai

Dalį etikos pareiškimų patvirtina Doktorantūros komitetas, problemiškesnes svarsto Etikos komitetas. Heriot Watt Universitetas turi protokolą ir standartus, kaip pateikti ir gauti etikos patvirtinimą, kuris yra privaloma tyrimų dalis. Paskaitoje pabrėžta tyrimuose vykdomų apklausų svarba, pristatomi bendrieji apklausų etikos principai: I.

Būtina apsaugoti tyrimo dalyvius. Dalyviai turi būti savanoriai ir kaip galima nuosekliau informuoti apie tyrimo tikslus. Dalyviai turi teisę bet kada pasitraukti iš tyrimo. Ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamoms grupėms — vaikams, neįgaliesiems. Interviu, focus grupėse dalyviai prieš tyrimą turi buti informuoti apie tyrimo tikslus.